Mededeling Vereniging Onderlinge Bijstand

Vanwege de uitzonderlijke beperkingen ten gevolge van de coronacrisis heeft het bestuur OB medio maart moeten besluiten de Algemene Vergadering 2020 van woensdag 22 april uit te stellen naar een latere datum. Bij de (online) bestuursvergadering OB van 19 juni is uiteindelijk besloten geen nieuwe datum in het najaar 2020 te kiezen, maar de Algemene Vergadering 2020 af te gelasten.

Het bestuur gaat zich richten op de Algemene Vergadering 2021, die zal worden gehouden op 22 september 2021. De locatie is al bekend: er is opnieuw besloten om het evenement te laten plaatsvinden in Haarlem langs dezelfde lijnen als gepland was voor 2020, bevestiging hiervan volgt later.


De jaarrekening 2019 kon dit jaar niet worden besproken en vastgesteld door de leden OB omdat de Algemene Vergadering niet doorging. Het bestuur heeft besloten om de beide jaarrekeningen 2019 en 2020 voor te leggen aan de leden ter bespreking en vaststelling tijdens de beoogde Algemene Vergadering 2021.Namens het bestuur OB: H. van Eijsden, secretaris

Made in RapidWeaver