Algemene Vergadering Vereniging Onderlinge Bijstand 2022


U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering (AV) van de Vereniging Onderlinge Bijstand op woensdag 12 oktober 2022 om 10.00 uur.
De AV zal plaatsvinden bij de Van Ghentkazerne, Toepad 120 te 3063 NJ Rotterdam, waar we bijeen zijn in de grote Johan de Wittzaal.
Stacks Image 7
Het programma op woensdag 12 oktober 2022 is als volgt:

09.30 - 10.15 uur: Ontvangst bij de Van Ghentkazerne
10.15 - 11.30 uur: Algemene Vergadering Onderlinge Bijstand
10.15 - 11.30 uur: Partnerprogramma bij de van Ghentkazerne
11.30 - 12.15 uur: Receptie voor de leden en partners
12.15 - 13.30 uur: Indische lunch
13.15 - 15.00 uur: Lezing Theo Knippenberg over het Holland Pop Festival 1970 in het Kralingse Bos
15.00 - 15.30 uur: Nazit en einde programma

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de AV kan deelnemen aan het partnerprogramma. Dat programma-onderdeel bestaat uit een bijzondere presentatie over China, verzorgd door de heer Oey Toen Ping. Uw partner wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Het middagprogramma bestaat uit een receptie, gevolgd door de bekende Indische maaltijd, verzorgd door de marinekoks van de Van Ghentkazerne. Na de middagmaaltijd wordt er op de kazerne een lezing verzorgd over het driedaagse Holland Pop Festival in 1970 in het Kralingse Bos, het 'Nederlandse Woodstock'. Deze lezing wordt gegeven door de heer Theo Knippenberg, een van de toenmalige organisatoren en uitgever van 'Kralingen 1970 'n Grote Blijde Bende'. Na deze lezing wordt ons programma besloten.

Ala u de AV wenst bij te wonen, wilt u zich dan uiterlijk vrijdag 30 september 2022 opgeven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner. Opgave per voorkeur per email (secretaris@onderlingebijstand.nl) of via het secretariaat KVMO.
Na opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht met het geactualiseerde katern (met uitnodiging, agenda en verslagen) en de jaarrekening OB 2021.

Made in RapidWeaver