Programma Algemene Ledenvergadering 8 mei 2019 te Breda.
De Algemene Vergadering (AV) zal plaatsvinden bij de Koepel, Nassausingel 26 te 4811 EE Breda.

Het programma is als volgt:
09.30 - 10.15 uur:
10.15 - 11.30 uur:
10.15 - 11.30 uur:
11.30 - 13.00 uur:
13.00 - 13.30 uur:
13.30 - 15.30 uur:
15.30 uur:
Ontvangst in de kapel van De Koepel
Algemene Vergadering
Partnerprogramma (Rondleiding De Koepel)
Drankje en Indisch buffetlunch
Verplaatsing van De Koepel naar Kasteel van Breda
Rondleiding Kasteel van Breda
Einde programma
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid u te laten vergezellen door uw partner, die tijdens de AV kan deelnemen aan een partnerprogramma: een rondleiding door De Koepel, de oude koepelgevangenis van Breda. Uw partner wordt van harte uitgenodigd. De deelnemers aan het programma wordt aanbevolen om wandelschoenen aan te trekken. Voor eventueel transport voor minder mobiele deelnemers wordt zorggedragen.

Het middagprogramma bestaat uit een Indisch buffet in De Koepel, gevolgd door een bezoek en rondleiding bij het Kasteel van Breda. Om 15.30 uur eindigt het programma en vertrekken we weer huiswaarts.

Indien U voornemens bent de AV bij te wonen, dient u zich niet later dan woensdag 1 mei 2019 op te geven bij de secretaris met vermelding van eventuele deelname van uw partner.
Opgave bij voorkeur per e-mail (adres: secretaris@onderlingebijstand.nl) of anders schriftelijk (zie postadres hieronder).

Na schriftelijke opgave ontvangt iedere deelnemer een bericht ter bevestiging met daarbij tevens de nodige route- en parkeerinformatie.

Route- en parkeerinformatie vindt u op deze pagina.

Zie voor aanvullende informatie over de locatie: www.futuredomeevents.nl.

Postadres:

Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag